August 16, 2017

Networking

Strukturnim kabliranjem se obezbeđuje i objedinjava prenos informacija u poslovnom sistemu. Zastupljenost instalacija strukturnog kabliranja u odredjenom objektu zavisi od vrste i namene objekta. Firma ih najčešće posmatra i analizira kao instalacije lokalne računarske i telefonske mreže u poslovnim zgradama, instalacije se izvode sa kvalitetnom opremom i optimalnom cenom. Neki od brendova koje firma koristi su Cisco systems, Panduit, Kerpen, Teldor, Dietzel Univolt.