August 16, 2017

Cisco

BCS Professiona je 2012 godine postao CISCO PREMIER PARTNER.

Objedinjene komunikacije (Unified Communication) je rešenje za siguran, pouzdan i skalabilan prenos glasa, videa i drugih multimedijalnih sadržaja preko IP mreže.
Rešenja za Cisco objedinjene komunikacije objedinjavaju aplikacije za prenos glasa, video zapisa, podataka i mobilnih tehnologija na fiksnim i mobilnim mrežama tako da korisnici mogu lako da komuniciraju u bilo kom radnom prostoru i na svakom medijumu, uređaju ili operativnom sistemu. BCS Professional poseduje kompetenciju i iskustvo u implementaciji rešenja za glasovne i video komunikacije koje nudi kompanija Cisco i Asteisk. Specijalizacija ove vrste deklariše BCS Professional kao Cisco partnera koji poseduje znanje i ekspertizu u prodaji, dizajnu, instalaciji i tehničkoj podršci za potpuna integrisana rešenja baziranih na objedinjenim komunikacijama.

Cisco IP telefonija je integralni deo objedinjenih komunikacija koja omogućuje laku i pozdanu komunikaciju između korisnika u svim radnim okruženjima i njihovu integraciju sa third-party aplikacijama. Asterisk je open source softver za telefonske centrale . Asterisk IP telefonska platforma nudi fleksibilna resenja IP telefonije pristupačna je i koristi standarni hardver.Takođe popdržava spajanje više udaljenih lokacija .Telefonski pozivi se prenose preko mreže , gde su instalirani SIP IP telefoni. Asterisk IP PBX podržava širok raspon različitih TDM telefonskih protokola, i nudi podršku za najširi krug VoIP protokola kao što su SIP i IAX. Osnovne funkcije su :Voice mail, Konferencijski poziv, Automatic call distribution, Call waiting, Imenik, itd…